Agentliyin elektron xidmətləri

ASAN xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlərdən istifadə etmək üçün onlayn növbə tutulması

ASAN xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətin nəticəsində təqdim edilməli olan hazır sənədlə bağlı məlumat verilməsi

İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı dövlət orqanları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) rəy verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu