Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
Kollegiyasının 2014-cü il 5 mart tarixli 1/1-05 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

 

“İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) rəy verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu” elektron xidməti üzrə inzibati reqlament

 

1.  Ümumi müddəalar

 

1.1.  Elektron xidmətin adı: İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) rəy verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu.

1.2.  Elektron xidmətin məzmunu: Dövlət qurumları tərəfindən elektron qaydada təqdim edilən informasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı layihələrə (təkliflərə) (bundan sonra - layihə) onların texniki və səmərəliliyi baxımından məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi.

1.3.  Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi”nin 3.1.11-ci yarımbəndi;

1.3.2. “Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanının 2-ci və 2-1-ci hissələri;

1.3.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”, həmin Qaydalara 1 nömrəli əlavə, eləcə də “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 37-1.1-ci bəndi;

1.3.4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin kollegiyasının 2013-cü il 6 iyun tarixli 1/1-03 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnformasiya sistemləri, informasiya ehtiyatları və elektron xidmətlərlə bağlı dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) onların məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi” Qaydaları (bundan sonra - Qaydalar).

1.4.  Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (bundan sonra - Dövlət Agentliyi).

1.5.   Elektron xidmətin digər icraçıları: Yoxdur.

1.6.  Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Qismən avtomatlaşdırılmışdır.

1.7.  Elektron xidmətin icra müddəti: Elektron xidmətin icra müddəti 30 gündür.

1.8.  Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan layihələrə onların texniki və səmərəliliyi baxımından məqsədəuyğunluğu barədə rəyin verilməsi.

 

2.  Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2.1.  Elektron xidmətin növü: İnteraktiv

2.2.  Elektron xidmət üzrə ödəniş: Ödənişsiz

2.3.  Elektron xidmətin istifadəçiləri: Azərbaycan Respublikasının dövlət qurumları

2.4.  Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

https://services.e-gov.az/services/xforms-query.action?id=44300

2.5.  Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: https://vxsida.gov.az

2.6.  Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların

təqdim olunma forması: Elektron xidmətin göstərilməsi üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur və onların surəti elektron formada təqdim edilir:

-   müraciətin məqsədini əks etdirən məktub;

-   hər bir elektron xidmət üzrə ayrıca hazırlanmış inzibati reqlament (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə ilə müəyyən edilmiş nümunəvi formaya uyğun olaraq) və elektron xidmətdən istifadə üçün müraciət edən şəxs tərəfindən doldurulması tələb olunan ərizə, anket, blank və digər sənədlərin formaları (elektron xidmətlərlə bağlı);

-   elektron xidmətin göstərilməsində digər dövlət qurumlarının iştirakı nəzərdə tutulduğu halda, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin qurumlarla razılaşdırma haqqında sənədlər;

-  Qaydaların 5-ci hissəsinə uyğun olaraq məlumatlar;

-   layihənin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan müddət göstərilməklə tərtib olunmuş tədbirlər planı (görüləcək işlərin ardıcıllığı);

-   mövcud elektron xidmətə dəyişiklik halında, xidmətin qiymətləndirilməsi nəticələrinə əsasən görülmüş işlər barədə məlumat (mövcud olduqda).

 

3.  Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

3.1. İnteraktiv elektron xidmətlər üçün sorğu:

3.1.1.    Sorğunun formalaşdırılması: Dövlət qurumunun məsul şəxsi bu reqlamentin 2.4-cü bəndində qeyd olunan elektron ünvana daxil olaraq açılan pəncərədə dövlət qurumunun adını, telefon nömrəsini, elektron poçt ünvanını yazıb, elektron imza ilə təsdiqlənmiş “sistemdə qeydə alınması” ərizəsini sistemə yüklədikdən sonra “təsdiqlə” düyməsini sıxmaqla sorğunu qeydiyyata aldırır.

Qeydiyyat üçün göndərilmiş müraciət Dövlət Agentliyinin məsul şəxsləri tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra təsdiqlənir və bu barədə istifadəçinin elektron poçtuna dərhal bildiriş göndərilir.

Qeydiyyatı təsdiqlənmiş dövlət qurumunun məsul şəxsi sistemdə öz bölməsinə daxil olaraq bu reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilən müvafiq sənədləri yükləyərək göndərə və həmçinin “layihələrim” bölməsinə daxil olaraq layihələr üzərində müvafiq dəyişikliklər edə bilər.

3.1.2.   Sorğunun qəbulu: Ərizə məlumatları istifadəçi tərəfindən təsdiqləndiyi andan sistemdə qeydiyyata alınır və bu barədə istifadəçinin elektron poçtuna bildiriş göndərilir.

3.2.  Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1.  Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları: Aşağıdakı hallarda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edilir:

- Qaydaların 4.1-ci və 4.2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl olunmadıqda;

- Təqdim edilmiş sənədlərdə səhv və ya təhrif olunmuş məlumatlar olduqda;

- Qaydaların 4.6-cı bəndində müəyyən edilən müddət ərzində çatışmazlıqlar aradan qaldırılmadıqda.

3.3.  Sorğunun qəbulu: İstifadəçi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər bu reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilənlərə uyğun olduqda sorğu qəbul olunur.

3.4.  Sorğunun icrası:

3.4.1.  Ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul şəxs haqqında məlumat: Sistemə yüklənən sənədlər Dövlət Agentliyində yaradılan “layihələrə rəylərin verilməsi üzrə işçi qrupu”na (bundan sonra – işçi qrupu) göndərilir.

Göndərilmiş layihələr və təqdim olunmuş sənədlər işçi qrupu tərəfindən yoxlanılır.

Layihələrdə yerində aradan qaldırılması mümkün olan çatışmazlıqlar (texniki qüsurlar) aşkar olunduqda dərhal dövlət qurumuna çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı bildiriş göndərilir.

Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra layihələrə Qaydaların 5-ci hissəsinə uyğun olaraq baxılır.

Layihələr ilə bağlı rəylər Dövlət Agentliyinin möhürü və Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin imzası ilə təsdiq edilmiş müşayiət məktubuna əlavə edilərək poçt vasitəsi ilə göndərilir.

3.4.2.  Hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və/və ya maksimal yerinə yetirilmə müddəti: Layihələrdə çatışmazlıqlar aşkar olunduqda 5 iş günü ərzində onların aradan qaldırılması ilə bağlı dövlət qurumuna dərhal bildiriş göndərilir.

Layihələrə ən geci 30 gün müddətində baxılır.

3.4.3.  Hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası: Layihələrə baxılarkən bu reqlamentin 3.2.1-ci yarımbəndində qeyd olunan imtina üçün əsas olmadıqda işçi qrupu tərəfindən yekun rəy hazırlanır və aidiyyatı dövlət qurumuna kağız daşıyıcıda poçt vasitəsi ilə təqdim edilir.

3.5.  Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.5.1.  nəzarət forması: Elektron xidmətin göstərilməsi zamanı aparılan proseslərə Dövlət Agentliyinin proqram təminatı vasitəsilə onlayn qaydada nəzarət edilir.

3.5.2.  nəzarət qaydası: Yaranan hər hansı anlaşılmazlığın aradan qaldırılması və ya metodiki dəstəyin göstərilməsini Dövlət Agentliyinin Informasiya texnologiyaları şöbəsi həyata keçirir.

3.6.  Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.6.1.  İstifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat: İstifadəçi göstərilən elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.

3.6.2.  Şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya: İnzibati şikayətin forması “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır.

3.6.3.  Şikayətin baxılma müddəti: Şikayət inzibati orqana verildikdə, şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 78-ci maddəsinə əsasən, 1 ay müddətinə baxılır.

Məhkəməyə verilən şikayətə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.