Soyadı, adı, atasının adı
Vəzifəsi
E-poçt ünvanı
Telefon
Qədimova İlhamə
Şöbə müdiri
i.gadimova@asan.gov.az
444-74-44
Daxili hüquqi tənzimləmə sektoru
Məmmədov Adil Məhərrəm oğlu
Şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri
a.m.mammadov@asan.gov.az
444-74-44