Soyadı, adı, atasının adı
Vəzifəsi
E-poçt ünvanı
Telefon
Beynəlxalq əlaqələr sektoru
Kəbirə Məmmədova Abdulla qızı
Sektor müdiri-şöbə müdirinin müavini
k.mammadova@asan.gov.az
444-74-44
Protokol sektoru
Məhəmmədəli Xudaverdiyev Bayram oğlu
Sektor müdiri
m.xudaverdiyev@asan.gov.az
444-74-44