Soyadı, adı, atasının adı
Vəzifəsi
E-poçt ünvanı
Telefon
Hümbətov Elnur Akif oğlu 
 Şöbə müdiri
e.humbetov@asan.gov.az
444-74-44