Soyadı, adı, atasının adı
Vəzifəsi
E-poçt ünvanı
Telefon
Niftəliyev Elnur Allahverdi oğlu
Şöbə müdiri
e.niftaliyev@asan.gov.az
444-74-44