Soyadı, adı, atasının adı
Vəzifəsi
E-poçt ünvanı
Telefon
Paşayev Elvin Nazim oğlu
Şöbə müdiri
e.pashayev@asan.gov.az
444-74-44
Kadr məsələləri sektoru
Hacıyev Cahangir Qəhrəman oğlu
Şöbə müdirinin müavini - sektor müdiri
c.haciyev@asan.gov.az
444-74-44
Təlim sektoru
Hüseynova Nazənin Şahin qızı
Sektor müdiri
n.huseynova@asan.gov.az
444-74-44