Soyadı, adı, atasının adı
Vəzifəsi
E-poçt ünvanı
Telefon
Salmanov Ceyhun Akif oğlu
Şöbə müdiri
c.salmanov@asan.gov.az
444-74-44
Elektron sistemlərin qiymətləndirilməsi sektoru
Xəlilova Ulduzə Tofiq qızı
Sektor müdiri
u.xalilova@asan.gov.az
444-74-44