Soyadı, adı, atasının adı
Vəzifəsi
E-poçt ünvanı
Telefon
Salmanov Ceyhun Akif oğlu
Şöbə müdiri
c.salmanov@asan.gov.az
444-74-44
Strateji araşdırmalar və analitik təhlil sektoru
Elektron sistemlərin təkmilləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi sektoru
Xəlilova Ulduzə Tofiq qızı
Sektor müdiri
u.xalilova@asan.gov.az
444-74-44
Elektron layihələrin idarəedilməsi sektoru
Vəliyev Fərid Əzizağa oğlu
Sektor müdiri
f.veliyev@asan.gov.az
444-74-44