Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində hüquqi aktlar

 №  

Sənədin növü, adı, tarixi və nömrəsi

I

Azərbaycan Respublikasının Qanunları

Tarix və nömrə

1

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Qanun

3 aprel 1998

№ 460-IQ

2

Məlumat azadlığı haqqında Qanun

19 iyun 1998

№ 505-IQ

3

Televiziya və radio yayımı haqqında Qanun

25 iyun 2002

№ 345-IIQ

4

“Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Qanun

09 mart 2004

№602-IIQ

5

“Elektron ticarət haqqında” Qanun

10 may 2005

№908-IIQ

6

“Telekommunikasiya haqqında”Qanun

14 iyun 2005

№ 927-IIQ

7

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Qanun

30 sentyabr 2005

№1024-IIQ

8

“Biometrik informasiya haqqında” Qanun

13 iyun 2008

№ 651-IIIQ

9

“Kibercinayətkarlıq haqqında” Konvensiyanın Təsdiq edilməsi barədə Qanun

30 sentyabr 2009

№ 874-IIIQ

10

“Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

30 sentyabr 2009

№ 879-IIIQ

11

“Fərdi məlumatlar haqqında” Qanun

11 may 2010

№ 998-IIIQ

II

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanları

 

Tarix və nömrə

1

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə Fərman

4 iyul 2001

№ 520

2

“Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Fərman

26 may 2004

№65

3

“Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər haqqında” Fərman

29 dekabr 2004

№ 172

4

“Fövqəladə hallarda, fövqəladə vəziyyət şəraitində zəruri telekommunikasiya şəbəkələrinin, qurğularının və vasitələrinin istifadəsində üstünlük hüququna malik olan və onların istifadəsini dayandıra, məhdudlaşdıra və ya rabitədən istifadə üçün xüsusi qaydalar tətbiq edə bilən səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti orqanlarının siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Fərman

7 iyun 2006

№ 417

5

“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi haqqında Fərman

22 aprel 2008

№ 744

6

“Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 6 aprel tarixli 219 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi haqqında Fərman

23 fevral 2010

№ 225

7

“Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə açıqlanması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” Fərman

16 fevral 2011 № 385

8

“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərman

23 may 2011

№ 429

9

“Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının və elektron poçt ünvanının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Fərman

19 iyun 2012 № 654

10

“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23.05.2011, 429 nömrəli Fərmanına dəyişikliy edilməsi barədə Fərman

06 iyul 2012

№ 676

11

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması və dövlət orqanları tərəfindən vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbilər haqqında” Fərman

13 iyul 2012

№ 685

12

“İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Fərman

4 sentyabr 2012

№ 692

13

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi barədə” Fərman

5 sentyabr 2012

№ 706

14

“İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında”

26 sentyabr 2012

№ 708

15

“Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında” Fərman

5 noyabr 2012

№ 736

16

2012-ci il noyabrın 7-də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Əməkdaşlıq Memorandumu”nun təsdiq edilməsi haqqında Fərman

19 dekabr

2012 № 786

17

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında Fərman

29 dekabr 2012

№ 800

18

“Elektron hökumət portalı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi və elektron xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə” Fərman

5 fevral 2013

№ 813

19

“Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında Fərman

2 aprel 2013

№ 853

III

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları

Tarix və nömrə

1

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İnformasiya resursları və texnologiyaları mərkəzinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

12 fevral 1999

№ 73

2

Azərbaycan Respublikası ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı arasında “Azərbaycan Respublikasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı strategiyasının hazırlanması və ilkin mərhələdə tətbiq edilməsi layihəsi”ni Azərbaycan Respublikası adından imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi haqqında Sərəncam

9 yanvar 2002

№ 865

3

“Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)”nın təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

17 fevral 2003

№ 1146

4

“Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramının (2005-2007-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

21 avqust 2004

№ 355

5

“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

21 oktyabr 2005

№ 1055

6

“Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi haqqında” Sərəncam

2 dekabr 2006

№ 1804

7

“Azərbaycan Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012 Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

13 fevral 2007

№1963

8

“2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” Sərəncam

10 iyun 2008

№ 2856

9

2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

15 sentyabr 2008

№ 3043

 

10

“Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

17 avqust 2009

№ 443

11

“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012 Dövlət Proqramının(Elektron Azərbaycan)təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

11 avqust 2010

№ 1056

12

2013-cü ilin Azərbaycan Respublikasında “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi haqqında Sərəncam

16 yanvar 2013

№ 2664

13

“Azərbaycan Respublikasında İnformasiya Texnologiyaları Universitetinin yaradılması haqqında” Sərəncam

1 fevral 2013

№ 2688

14

“Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya-kommunikasiya Texnologiyaları ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” nın təsdiq olunması haqqında Sərəncam

28 mart 2013

№ 2815

IV

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları

Tarix və nömrə

1

“Ətraf mühitə dair elektron məlumat bankında olan açıq informasiyanın ümumi rabitə vasitələri ilə artırılması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” Qərar

25 iyul 2003

№ 93

2

Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramının (2005-2007-ci illər) həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər haqqında Qərar

6 iyul 2005

№ 128

3

“Azərbaycan Respublikasında elektron imza və elektron sənədlə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Qərar

28 yanvar 2006

№ 27

4

“Elektron sağlamlıq kartı sisteminin tətbiqi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Qərar

12 iyun 2006

№ 143

5

“Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Qərar

27 iyul 2007

№ 120

6

«Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan elektron sənədlərin tərtibi, emalı və mübadiləsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin ekspertizasının keçirilməsi Qaydası» nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

20 avqust 2007

№ 129

7

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Qərar

16 yanvar 2008

№ 6

8

“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin Əlaqələndirmə Şurasının və onun işçi qrupunun fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

8 dekabr 2009

№ 189

 

9

“Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Qərar

17 may 2010

№ 89

 

10

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

24 noyabr 2011

№ 191

11

“Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

28 dekabr 2011

№ 212

 

12

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hazırladıqları normativ hüquqi aktların layihələrinin “Elektron hökumət” portalında yerləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Qərar

25 iyun 2012

№ 142

13

“Gömrük orqanlarının elektron məlumat sistemindən istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar

3 avqust 2012

№ 164

14

“Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblərin təsdiq edilməsi haqqında” Qərar

4 sentyabr 2012

№ 189

15

Ünvan reyestri ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi”nin təsdiq edilməsi barədə Qərar

24 dekabr 2012

№ 318

16

“Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dair elektron məlumat bankının təşkili və aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Qərar

15 yanvar 2013

№ 5

V

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamları

Tarix və nömrə

1

“Azərbaycan Respublikasında 2010-2011-ci illərəd Elektron hökumətin formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam

14 may 2012

№ 136s

VI

Qəbul edilmiş Proqram və Planlar

Sənədintarixi və nömrəsi

1

Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramının (2005-2007-ci illər) təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

21 avqust 2004

№ 355

 

2

“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

21 oktyabr 2005

№ 1055

 

3

“Azərbaycan Respublikasında biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012 Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

13 fevral 2007

№1963

 

4

“2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

10 iyun 2008

№ 2856

 

5

2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

15 sentyabr 2008

№ 3043

 

6

“Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

17 avqust 2009

№ 443

 

7

“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012 Dövlət Proqramının(Elektron Azərbaycan) təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

11 avqust 2010

№ 1056

 

8

“Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya-kommunikasiya Texnologiyaları ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

28 mart 2013

№ 2815

 

9

“Azərbaycan Respublikasında 2010-2011-ci illərəd Elektron hökumətin formalaşdırılması üzrə Fəaliyyət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı

14 may 2012

№ 136s

 

VII

Reyestrlərin aparılmasına dair sənədlər

Tarix və nömrə

1

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanun

12 dekabr 2003

№ 560-IIQ

2

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Qanun

29 iyun 2004

№ 713-IIQ

3

Azərbaycan Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestri haqqında Qanun

21 aprel 2006

№ 94-IIIQ

4

“Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Qanun

8 dekabr 2006

№ 195-IIIQ

5

Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Qanun

29 dekabr 2009

№ 936-IIIQ

6

«Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin və ixtisaslaşdırılmış çek investisiya fondlarının səhmdarlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Fərman

14 may 1997

№ 581

7

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Fərman

21 iyun 2006

№ 420

8

Qüvvədən düşmüş sənədlərin dövlət reyestrinin yaradılması haqqında Fərman

12 mart 2007

№ 543

9

“Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Fərman

11 aprel 2007

№ 564

10

“Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Fərman

27 noyabr 2008 

№ 27

11

Fərdi Məlumatların İnformasiya Sistemlərinin Dövlət Reyestrinin Aparılması Qaydalarının Təsdiq Edilməsi Haqqında Fərman

4 oktyabr 2010

№ 341

12

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Fərman

15 fevral 2011

№ 383

13

“Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Fərman

1 iyul 2011

№ 463

14

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartlarının, sandartlaşdırmaya dair digər normativ sənədlərin, habelə beynəlxalq (regional), dövlətlərarası standartların, norma, qayda vətövsiyələrin və xarici ölkələrin milli standartlarının fondlarının xüsusi dövlət reyestrinin və kataloqunun yaradılması, saxlanılması və aparılması qaydaları haqqında NK Qərarı

20 oktyabr 1997

№ 121

15

Əmtəə nişanlarının Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının və coğrafi göstəricilərin Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

30 avqust 1999

№ 143

16

Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

23 avqust 2000

№ 148

17

Təhlükə potensiallı obyektlərin dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

25 oktyabr 2001

№ 167

18

Dövlət və yerli əhəmiyyətli hidrotexniki qurğuların siyahısının, mühafizə rejimi və təhlükəsizliyi üzrə Təsnifatı”nın, “Hidrotexniki qurğuların dövlət reyestrinin tərtib olunması və aparılması Qaydaları”nın və “Mühafizə zonalarının ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

21 avqust 2003

№ 109

19

“Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınması və reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

13 iyul 2007

№ 108

20

“Yeyinti məhsullarının dövlət gigiyena qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

6 oktyabr 2007

№ 158

21

«Dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin reyestrinin aparılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə NK Qərarı

7 fevral 2008

№ 36

22

“Xüsusi iqtisadi zonanın rezidentlərinin qeydiyyatının və reyestrinin aparılması Qaydası”nın, “Xüsusi iqtisadi zonanın qeydiyyat şəhadətnaməsinin forması”nın və “Hüquqi və fiziki şəxslərin xüsusi iqtisadi zonanın administrasiyasında qeydiyyatdan keçmək üçün təqdim etdikləri ərizənin nümunəvi formasının və ərizəyə əlavə edilən sənədlərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

18 dekabr 2009

№ 193

23

“Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə NK Qərarı

17 may 2010

№ 89

24

“Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

28 dekabr 2012

№ 323

25

“Ünvan reyestri ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi”nin təsdiq edilməsi barədə

24 dekabr 2012

№ 318

26

“Nüsxələrinə nəzarət markası yapışdırılması nəzərdə tutulan müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin (audiovizual əsər, fonoqram, kompyuter proqramı, məlumat toplusu, kitab) dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında NK Qərarı

18 yanvar 2013

№ 9