Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi vəziyyətinə dair hesabat

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin 2.1.7, 3.1.10.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7-ci yarımbəndlərinə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (bundan sonra Dövlət Agentliyi) 2016-cı il 4 noyabr tarixli, 1/1-07 nömrəli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin və informasiya sistemlərinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” na (bundan sonra Qaydalar) uyğun olaraq, Dövlət Agentliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr tarixli 235 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”na (bundan sonra Siyahı) daxil edilmiş xidmətlərin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir.

Qiymətləndirmə qanunçuluq, obyektivlik, şəffaflıq və peşəkarlıq prinsipləri əsasında dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin elektron formada təşkili vəziyyətinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə həmin orqanların xidmət prosesinin və elektron xidmətlərin göstərilməsinin cari vəziyyətinin öyrənilməsi, məlumatların toplanılması, sistemləşdirilməsi, parametrlər üzrə yoxlanılması və təhlili istiqamətində aparılmışdır.

Aparılmış qiymətləndirmələr çərçivəsində dövlət orqanlarının rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında olan “Dövlət xidmətləri” bölməsi üzərindən elektron xidmətlərin göstərilmə vəziyyəti barədə məlumatlar toplanılmış, sonra isə elektron xidmətlərin keyfiyyətli və davamlı göstərilməsi üçün zəruri olan texniki imkanların öyrənilməsi məqsədilə yerində baxış həyata keçirilmişdir.

Qiymətləndirmə zamanı elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyət öyrənilmiş, hazırlanmış rəylərdə çatışmazlıqlar qeyd olunmuş və hər bir orqana çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflər verilmişdir.

Dövlət Agentliyi tərəfindən elektron xidmətlərin qiymətləndirilməsi 2013-cü ildə 40 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi 439 xidmət üzrə, 2014-cü ildə 41 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi 438 xidmət üzrə, 2015-ci ildə 39 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi 438 xidmət üzrə, 2016-cı ildə 34 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi 444 xidmət üzrə, 2017-ci ildə 30 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi 404 xidmət üzrə, 2018-ci ildə 29 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının göstərdiyi 410 xidmət üzrə qiymətləndirmə həyata keçirilmişdir.  

Qiymətləndirmə çərçivəsində hər bir dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilən elektron xidmətlər haqqında həmin orqanın rəsmi internet informasiya ehtiyatlarında olan “Dövlət xidmətləri” bölməsində mövcud olan, o cümlədən yerində baxış zamanı toplanmış məlumatlar İşçi qrupu tərəfindən təhlil olunmuş, “Elektronlaşma və əlaqəlilik səviyyəsi”, “İnformasiya açıqlığı və əldəolunma (giriş) səviyyəsi”, “İstifadə rahatlılığı səviyyəsi” meyarları üzrə qiymətləndirmələr aparılmışdır.

Xidmətlərin elektronlaşdırılması ilə bağlı ümumi vəziyyət aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:

 

 

2013-cü ilin nəticələri

2014-cü ilin nəticələri

2015-ci ilin nəticələri

2016-cı ilin nəticələri *

2017-ci ilin nəticələri

2018-ci ilin nəticələri

Qiymətləndirmə aparılmış mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının sayı

40

41

39

34

30

29

Xidmətlərin sayı

439

438

438

444

404

410

Onlardan:

Elektronlaşdırılmış

305

341

354

351

330

345

Elektronlaşdırılmamış

134

97

84

71

74

65


Qiymətləndirmə dövründə elektron formada həyata keçirilən xidmətlərin  təşkili və göstərilmə səviyyəsi aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir:

 

 

2013-cü ilin nəticələri

2014-cü ilin nəticələri

2015-ci ilin nəticələri

2016-cı ilin nəticələri*

2017-ci ilin nəticələri

2018-ci ilin nəticələri

“Qeyri-kafi” qiymətləndirilmiş xidmətlərin  sayı

5

55

67

30

19

76

“Kafi” qiymətləndirilmiş xidmətlərin sayı

83

72

54

58

51

45

“Yaxşı” qiymətləndirilmiş xidmətlərin sayı

142

100

105

109

105

102

“Əla” qiymətləndirilmiş xidmətlərin sayı

75

114

128

154

155

122


* Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 oktyabr tarixli 650 nömrəli Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə edildiyi, həmçinin “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən lisenziyalaşdırılan və ya icazə tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısına daxil olmadığı üçün qiymətləndirmə dövründə aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilməyən 22 xidmətin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirmələr dayandırılmışdır.

Hesabatda qeyd olunan orqanlar tərəfindən elektron formada göstərilən hər bir xidmətin təşkili və göstərilmə səviyyəsi üzrə siyahısı (2013-cü il)

Hesabatda qeyd olunan orqanlar tərəfindən elektron formada göstərilən hər bir xidmətin təşkili və göstərilmə səviyyəsi üzrə siyahısı (2014-cü il)

Hesabatda qeyd olunan orqanlar tərəfindən elektron formada göstərilən hər bir xidmətin təşkili və göstərilmə səviyyəsi üzrə siyahısı (2015-ci il)

Hesabatda qeyd olunan orqanlar tərəfindən elektron formada göstərilən hər bir xidmətin təşkili və göstərilmə səviyyəsi üzrə siyahısı (2016-cı il)

Hesabatda qeyd olunan orqanlar tərəfindən elektron formada göstərilən hər bir xidmətin təşkili və göstərilmə səviyyəsi üzrə siyahısı (2017-ci il)

Hesabatda qeyd olunan orqanlar tərəfindən elektron formada göstərilən hər bir xidmətin təşkili və göstərilmə səviyyəsi üzrə siyahısı (2018-ci il)