Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Logo

Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi

Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi haqqında ümumi məlumat

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi (bundan sonra-Mərkəz) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 aprel tarixli 1349 nömrəli Fərmanına əsasən yaradılmışdır. Mərkəz ilkin mərhələdə pilot layihə olaraq Baki şəhərində tikinti sektorunda qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması ilə bağlı fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq tədbirləri həyata keçirir. Qeyri-formal məşğulluğun aşkar edilməsi və qarşısının alınması sahəsində nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi və nəzarət fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədilə Mərkəzin müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

1.Tikinti sektorunda qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması sahəsində səyyar monitorinqlər həyata keçirir, əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər görür və bu sahədə monitorinqlərin təşkilində müasir innovasiyalardan istifadə edir.

2.Tikinti sektorunda qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması ilə bağlı tikinti fəaliyyəti subyektlərinə metodiki köməklik göstərir. məsləhətlər verir və izahatlar verir.

3.Tikinti sektorunda qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması sahəsində maarifləndirmə, məlumatlandırma və təbliğat işini həyata keçirir, “ Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sosial reklamlar sifariş edir, xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxır.

Statistika

Monitorinqlərin nəticəsi

Keçirilmiş səyyar monitorinqlərin nəticələrinə dair əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur.

Məşğulluq dinamikası

Qeyri-formal məşğulluğun dinamikasına dair əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur

Maarifləndirici görüşlər

Maarifləndirici görüşlərə dair əsas statistik göstəricilər əks olunmuşdur